Urodził się w Sułowie. Wieczny marzyciel, poświęca się niekończącym się rozmyślaniom o kosmosie i jego Stwórcy. Autorytet moralny: Jan Paweł II, autorytet naukowy: Stephen Hawking. Od dzieciństwa, aż do chwili obecnej mocno związany z kulturą. Na przestrzeni wielu lat, w różnych miejscach brał udział w konkursach piosenkarzy amatorów, między innymi w Miliczu, Wrocławiu, Opolu, Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Radomiu, Zielonej Górze. W latach stanu wojennego brał czynny udział w oporze przeciw władzy komunistycznej, który  polegał na kolportowaniu ulotek i nocnym plakatowaniu afiszy o treści antykomunistycznej i wolnościowej; wypełniał też zadania kuriera. Od końca lat osiemdziesiątych był członkiem Chrześcijańskiego Demokratycznego Stronnictwa Pracy. Od 25 lat pracownik filii milickiego  Ośrodka Kultury w Sułowie. Należy do stowarzyszeń, które działają na rzecz dobrych zmian na  terenie gminy Milicz jak i Sułowa. Ciągłe starania o przywrócenie dla Sułowa statusu miejscowości turystycznej, rozwoju terenów ośrodków wypoczynkowych i zbudowania kąpieliska. Po zakończeniu działalności chóru klasycznego, założył i kieruje Grupą Rozrywkową Polifonia, działającą przy Ośrodku Kultury w Sułowie. Występuje z Grupą na terenie Gminy Milicz jak i poza nią.